TINDAHAN

TINDAHAN

The root word is tinda, which is from the Spanish tienda.

tindahan
store

tindahang Pilipino
Filipino store

Pilipinong tindahan
Filipino Store

Kailangan kong pumunta sa tindahan.
I need to go to the store.

Anong bibilhin mo sa tindahan?
What are you going to buy at the store?

Maliit ang tindahan.
The store is small.

Malalaki ang mga tindahan dito.
The stores here are very big.

Tinayo ko ang tindahang ito.
I established this store.

How to say “duty-free shop” in Tagalog?
You can explain what it is by describing it as a “tindahang walang buwis ang paninda” or more clearly as “tindahan kung saan hindi kailangang magbayad ng buwis sa pagbili ng paninda.”

Kasi karamihan sa mga tindahan, may karagdagang buwis na ibinabayad maliban sa simpleng presyo ng paninda. Pero sa mga paliparan (airport), merong tinatawag na duty-free shop, kung saan hindi kailangang magbayad na buwis sa anumang bibilhin mo.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *