TAMBALOSLOS

TAMBALOSLOS

Ang tambaloslos ay isang halimaw na may malaking bibig at lawlaw na ari. 
The tambaloslos is a monster with a big mouth and sagging genitals.

Kilala ito sa Bicol, Kabisayaan, at Mindanao. 
It is known in Bicol, the Visayas, and Mindanao.

Leave a Reply

Your email address will not be published.