TALINO

TALINO

ta·lí·no

Continue reading “TALINO”

talíno smarts, talent matalino intelligent, smart matalinong bata smart kid matatalinong bata smart kids Matalino ka. You’re smart. Ang talino mo! You’re so smart!

MGA KAHULUGAN SA TAGALOG talíno: pakultad ng pangangatwiran at paggamit ng pag-iisip, na iba sa pakiramdam at kalooban ng isang tao; o ang pang-unawa o mental na kakayahan talíno: tao …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *