TALINO

TALINO

ta·lí·no

talíno
smarts, talent

matalino
intelligent, smart

matalinong bata
smart kid

matatalinong bata
smart kids

Matalino ka.
You’re smart.

Ang talino mo!
You’re so smart!

KAHULUGAN SA TAGALOG

talíno: pakultad ng pangangatwiran at paggamit ng pag-iisip, na iba sa pakiramdam at kalooban ng isang tao; o ang pang-unawa o mental na kakayahan

Katalasan ng isip sa pag-unawa ng anuman.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *