SIMBANG GABI

Isang kinaugaliang pagdaraos ng Santa Misa sa Pilipinas tuwing panahon ng Kapaskuhan.

Panahon ng Pasko
Christmas Season

Ang Simbang Gabi ay isang gawain ng pagpapakasakit, ng pag-ibig at debosyon. Simula ito ng Panahon ng Pasko sa Pilipinas. Tampok sa Simbang Gabi ang Misa de Galyo na nag-uumpisa sa ika-4 na oras ng madaling-araw, kasabay ng tilaok ng tandang.

Ito ay siyam na sunud-sunod na madaling-araw na pagsisimba bilang paghahanda sa ang pangakong Dakilang Alay ng Diyos Ama upang tumubos sa sangkatuhan.

Natatapos ang Simbang Gabi sa madaling-araw ng Disyembre 24.

KAILAN NAGSIMULA ANG SIMBANG GABI SA PILIPINAS?

Sa Pilipinas, nagumpisa ang tradisyon noong 1669 nang nagsagawa ang mga pari ng mga pangmadaling-araw na misa para sa mga magsasakang nais dumalo ng misa tuwing Pasko ngunit hindi maaaring maiwan ang sakahan. Idinaos ito tuwing Adbiyento bilang paghahanda sa pagdating ng araw ng pagsisilang kay Hesus. Kadalasan itong isinasagawa tuwing hatinggabi, kaya’t binansagang itong Simbang Gabi ng mga Pilipino. Hanggang ngayon, ang mga Pilipino ay gumigising tuwing madaling-araw para dumalo sa misa upang ipakita ang kanilang malalim na pananampalataya sa Diyos, bilang paghahanda sa araw ng Pasko, ang araw ng kapanganakan ni Kristo. Mahigit sa anim na raang taon na itong isinasagawa sa Pilipinas.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *