SANAYSAY

SANAYSAY

sanaysay
essay

mga sanaysay
essays


Akdang pampanitikan na naglalamán ng mga saloobin at paglalarawang kababakasán ng katauhan ng sumúlat.

One thought on “SANAYSAY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *