PINOY

Pi·nóy

Pinóy
Filipino

KAHULUGAN SA TAGALOG

Pinaikling tawag sa Pilipino lalong-lalo na yaong nakatira sa ibang bansa bílang pagkakakilanlan sa kanilang nasyonalidad.

Pinggang Pinoy


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *