PINGGAN

ping·gán

pinggán
plate

KAHULUGAN SA TAGALOG

Kasangkapang karaniwan ay malanday, bilóg, yarì sa porselana, o plastik na pinaglalagyan ng pagkain.

Hindi dapat ipagamit ang babasagíng pinggán sa mga batà.

IDYOMA

di makabaság-pinggán

Napakabait; hindi gumagawa ng gulo; mahinhin (kung sa babae).

Halos di makabaság-pinggán ang anák na dalaga ni Mang Juan.

kalatóg pinggán

Tawag sa táong mahilig dumalo sa mga handáan kahit hindi inaanyayahan.

kumakáin sa iisáng pinggán

Mabuti ang pagsasamahan at pagpapasunuran.

Pinggang Pinoy


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *