PASASALAMAT

root word: salámat

pa·sá·sa·lá·mat

pasásalámat
thanksgiving

KAHULUGAN SA TAGALOG

Pagkilala o pagtanaw ng utang na loob sa tinanggap na tulong, paglilingkod, pamimitagan, atbp.

Happy Thanksgiving in Tagalog


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *