MEDISINA

MEDISINA

MEDICINE, MEDISIN, MEDICINA, MEDISINA, PANGGAGAMOT

Isang sangay ng karunungan hinggil sa pagsusuri, pagbibigay-lunas, pagpapagaling o pagpigil sa masaring dumating na sakit o karamdaman upang mapangalagaan ang kalusugan ng tao.

Si Hippocrates ang Ama ng Medisina.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *