ETIYOLOHIYA

ETIOLOGY, ETYOLODYI, ETIOLOGIA, MULA-SAKIT, ETYOLOHIYA

Maingat ang doktor sa pagsusuri sa maysakit.

Inaalam niya, halimbawa, kung ano ang sanhi/pinagmulan o etilohiya ng karamdaman ng maysakit bago niya ito simulang gamutin.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *