DYIPNI

DYIPNI


dyipni

jeepney

 

Ang dyipni, kilala bilang hari ng daan.
The jeepney. Known as the king of the road.

 

 

Alam mo bang Pinoy ang nakaisip ng unique na design nito? Noong World War II, nakita ng mga Pilipino ang ginagamit ng mga tropang Amerikano na Willys MB U.S. Army Jeep. Nang matapos ang digmaan, naisip ng mga Pinoy na gamitin ang mga iniwang sasakyan ng mga Amerikano. Ibinago nila ang itsura nito. Nilagyan ng bubong, at hinabaan ang likod para maraming makaupo. At dito na nga nagsimula ang mga dyipni na kilala natin ngayon. Nagtataglay ng kakaibang ganda ang mga disenyo, at bahagi na ng kulturang Pilipino. 

Did you know it was a Filipino who thought up its unique design? During World War II, Filipinos saw the Willy MB U.S. Army Jeep that American troops were using. After the war, Filipinos thought to use the vehicles left behind by the Americans. They changed its appearance. They added a roof, and they lengthened the back so that many could sit. And this is how the jeep that we now know had originated… its designs possessing unique beauty… and now a part of Filipino culture. 


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *