DALOY

daloy (png) – agos
• Malakas ang daloy ng tubig sa batis.

daluyan (png) – agusan; daanan
• Walang daluyan ang tubig ulan kaya bumaha.

daluyong (png) – alon
• Binalewala ng lantsa ang mga hampas ng daluyong.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *