DALITA

DALITA

dalita (png) – sukdulang hirap

• Tigib ng dalita ang kanyang buhay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *