BALASA

ba·lá·sa

balása
shuffling of playing cards

MGA KAHULUGAN SA TAGALOG

1. Pagsúsuksok ng baraha.

2. Pagbabago ng gawain, kilos, o anyo.

3. Muling paggawa ng isang bagay na tapós na.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *