TIMAWA

TIMAWA

ti•ma•wà
Pangngalan

1. Tao na nahango mulâ sa pagkaalipin; sinumang dumaranas ng karalitaan o kahirapan.

2. Táong patay-gutom, matakaw, o masiba.


ti•ma•wà
Pang-uri

Alipin; dukha; mahirap.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *